Geschiedenis

Eind jaren negentig is de solexclub in Steggerda ontstaan. De voorzitter, Roelof van der Werf, zag een aflevering van het programma 'Nachtrijders' van Irene van der Laar. In dat programma zat een special over de solexclub AOW uit Joure. De beelden van Ynte Kuindersma rondtoerend op een oude solex in de omgeving van Joure vond hij prachtig. De volgende dag al kocht hij via een advertentie in een plaatselijke courant voor 100 gulden een solex en ging er op rond toeren in de omgeving van Steggerda. Steeds meer dorpelingen werden enthousiast en kochten een solex. Uiteindelijk ontstond er een solexclub met 15 tot 20 leden. Tijdens een gezellig samenzijn werden er wat suggesties gedaan voor een naam voor de club. Wieger Smit rijdend lid vanaf het begin bedacht de naam 'Solex Helden' wat bij iedereen in goede aarde viel. Sindsdien rijden de meeste leden met een SH bordje op het achterspatbord. Inmiddels heeft de club na een kleine inzinking van het ledental in 2005 zo'n veertig rijdende leden, waarvan eenderde vrouw is. De leeftijd van de leden varieert van een 25 tot zestig plus.

Net als tegenwoordig werden in de beginjaren een aantal winteractiviteiten georganiseerd zoals het sinterklaasfeest voor de kinderen van de 150 donateurs en leden en de die de club toen had. Ouderwetse spelletjesavonden werden gehouden om de clubkas te spekken, een speciaal Rad van de Solex deed dienst als rad van fortuin. Het Sinterklaasfeest is nu historie maar de spelletjesavond bestaat nog steeds.

Inmiddels is er een solexkoor in het leven geroepen die met de kerst 2010 kerstliederen zong op een aantal locaties in het dorp.

Rad vd solexrad vd solex1schieten

sint2sint3hermien en polienelfsteden rijdend 2